Vicariaat voor onderwijs

Conflictbemiddeling


Bemiddeling: Geen gelijk krijgen, maar komen tot een werkbare oplossing.

Zowel vanuit menselijk oogpunt, al vanuit het rendement van de organisatie gezien, is het veel beter om een conflictsituatie in een vroeg stadium aan te pakken.

Zeker in het onderwijs, waar samenwerking centraal staat en onderling vertrouwen een onmisbaar fundament is, vormt bemiddeling een waardevol instrument om spanningen en conflicten naar een gezamenlijk gedragen afspraken te leiden.

 

 

Voor meer info kan u terecht bij onderstaande erkende bemiddelaars voor regio Antwerpen

Bekijk onze flyer


Contacteer ons


Helga Melis

03 543 97 17

0478 82 47 38

helga.melis@dsko.be

Erkend bemiddelaar

Stafmedewerker

Dis Van Berckelaer

Erkend bemiddelaar

Stafmedewerker