Vicariaat voor onderwijs

Steunpunt basisonderwijs


Welkom bij het Steunpunt Basisonderwijs Bisdom Antwerpen!

Het Steunpunt Basisonderwijs ondersteunt proactief de directies basisonderwijs op juridisch-administratief onderwijskundig vlak en participeert in functie van het basisonderwijs in verschillende overlegorganen en werkgroepen van de stad Antwerpen en Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

 

Meer info vindt u terug op de downloads pagina.

Contacteer ons


Kris Vanderoost

03 543 97 17

0497 30 68 96

kris.vanderoost@dsko.be

Stafmedewerker