Inspectie en begeleiding godsdienst

volhouden in de leegte van je angst en onzekerheid

van je verdriet en je gemis, van je twijfelen en niet-weten

de leegte van het ontbreken van alle zekerheid en vaste grond

met betrekking tot je werk, je gezondheid, je levenskeuze, je leven, je God

volhouden in de leegte ook als de krachten uit je wegvloeien

je weg wilt kruipen in aarzeling, verwijt en schuldgevoel,

je jezelf in de weg zit, de wereld en het leven je ontglipt

de onrust en de verbittering in je groeien, zwakheid of verslagenheid je verlammen

 

   volhouden in de leegte: niets willen maar zomaar ‘laten zijn’

   je niet overgeven aan het noodlot, niet uit angst je niet durven verroeren

   maar zomaar 'laten zijn'

   zoals een boom die in de winter alle bladeren verliest

   maar het nieuwe leven al voedt.

   zoals de zee

   die voortdurend komt in eb en vloed

   en nooit verliezer is.


volhouden in de leegte en geloven dat elke crisis een groeimoment is

dat elke pijn een groeipijn is

volhouden in de leegte

en geloven dat elke duisternis een schaduwkant van het licht is

dat in elke stilte onverwacht het leven kan doorklinken

toch

 

( tekst: Marijn van Zon op www.dezielgaattevoet.nl / foto kerkhof van Vladslo, Westhoek )  


Inspectie en begeleiding

Geplaatst op 25-02-2016

In opvolging van het decreet betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken van 01.12.1993 bepaalt de Erkende Instantie rooms-katholieke godsdienst de werking van de inspectie en de begeleiding r.-k. godsdienst.

Hetzelfde decreet regelt in art.8 §1 ook de bevoegdheid van de inspectie-begeleiding.

Contacteer ons


Dirk Van Rossem

Bisschoppelijk Gedelegeerde

Carina Pichal

Secretaris

03 543 97 00

carina.pichal@dsko.be