Inspectie en begeleiding godsdienst

Het is de afgelegde weg die ons leven maakt,
en die weg gaat door dalen en bergen,
diepe, duistere dalen,
hoge, verlichte bergen.

Vaak reizen we niet alleen,
vaak kiezen we ook niet wie met ons reist.
Wegen komen samen en scheiden,
wegen gaan op en neer.

Steeds wandelen we verder,
soms dralend, soms twijfelend,
soms met goede moed, soms met vrees,
soms met weerzin, soms met vreugde,
soms voor iemand, soms achter iemand,
soms alleen, soms met velen,
maar steeds wandelen we verder.

Leven is de moed hebben
om onbevreesd in de duisternis van de dalen
te stappen op weg naar de volgende bergtop,
op weg naar het volgende dal.

Het leven is de de weg en
de weg is ons leven.

tekst: Gerrit Matton, Haïti     /     beeld: Getty Images
 


Inspectie en begeleiding

Geplaatst op 25-02-2016

In opvolging van het decreet betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken van 01.12.1993 bepaalt de Erkende Instantie rooms-katholieke godsdienst de werking van de inspectie en de begeleiding r.-k. godsdienst.

Hetzelfde decreet regelt in art.8 §1 ook de bevoegdheid van de inspectie-begeleiding.

Contacteer ons


Dirk Van Rossem

Bisschoppelijk Gedelegeerde

Carina Pichal

Secretaris

03 543 97 00

carina.pichal@dsko.be