Inspectie en begeleiding godsdienst

De vasten is een uitgelezen tijd om halt te houden
en het dwingend ritme
van leven of geleefd worden te breken,
om vraagtekens te plaatsen
bij wat normale gang van zaken heet.

Uitgelezen tijd om weer op zoek te gaan
naar zin en betekenis van ons bezig zijn.
Om weer grond onder de voeten te krijgen,
vaste dragende grond om op te staan en door te gaan,
geworteld in het oude visioen dat zo diep in mensen zit:
goede schepping, vredevolle wereld, liefdevolle mens.

Uitgelezen tijd om wat meer zicht te krijgen
op de weg die wij te gaan hebben
en stap voor stap met velen samen die weg ook gaan.

Uitgelezen tijd om echt te leven,
misschien ook wel te her-leven naar Pasen toe.

En ook daarna.
 

tekst: Carlos Desoete     /     beeld: Getty Images
 


Inspectie en begeleiding

Geplaatst op 25-02-2016

In opvolging van het decreet betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken van 01.12.1993 bepaalt de Erkende Instantie rooms-katholieke godsdienst de werking van de inspectie en de begeleiding r.-k. godsdienst.

Hetzelfde decreet regelt in art.8 §1 ook de bevoegdheid van de inspectie-begeleiding.

Contacteer ons


Dirk Van Rossem

Bisschoppelijk Gedelegeerde

Carina Pichal

Secretaris

03 543 97 00

carina.pichal@dsko.be