Inspectie en begeleiding godsdienst

                                                                                              

     Duren zal de liefde van God

     voor allen die zijn woord aanvaarden

     en het volbrengen.

     Hij roept mij weg uit het graf.

     Mijn jeugd herleeft als een arend.

     Alle verdrukten doet Hij recht, 

     oprijzende liefde.

     Hij kent ons. Hij vergeet niet

     dat wij zijn: stof van de aarde.

     Zonsopgang is Hij, vergeving

     wijd als het westen en oosten.

     Mensen hun dagen zijn als gras,

     bloemen in open veld,

     de wind waait, ze zijn verdwenen,

     wie weet waar ze hebben gestaan.

     Duren zal de liefde van God

     voor allen die zijn woord aanvaarden en het volbrengen.

 

beeld: Forgiveness - Tara Hovanes  /  tekst:   psalm 103, vertaling Huub Oosterhuis 

 

     

Mededelingen


Inspectie en begeleiding

Geplaatst op 25-02-2016

In opvolging van het decreet betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken van 01.12.1993 bepaalt de Erkende Instantie rooms-katholieke godsdienst de werking van de inspectie en de begeleiding r.-k. godsdienst.

Hetzelfde decreet regelt in art.8 §1 ook de bevoegdheid van de inspectie-begeleiding.

Contacteer ons


Carina Pichal

secretaris

03 543 97 00

info@dsko.be

Dirk Van Rossem

bisschoppelijk gedelegeerde onderwijs

03 543 97 00

dirk.vanrossem@dsko.be