Inspectie en begeleiding godsdienst

                                                                                               

    
  

ik zal in mijn huis niet wonen
   ik zal op mijn bed niet slapen
   ik zal mijn ogen niet dicht doen
   ik zal niet rusten, geen ogenblik,
   voordat ik heb gevonden:
   een plek waar Hij wonen kan,
   een plaats om te rusten voor Hem
   die God is, de enige ware.

   

ik zal in mijn huis niet wonen
   ik zal mijn ogen niet dichtdoen
   ik zal niet rusten, geen ogenblik,
   ik mag versmachten van dorst,
   tot ik gevonden heb:
   een plek waar de doden leven,
   een plaats waar recht wordt gedaan
   aan de verworpenen der aarde.(psalm 132 - vertaling Huub Oosterhuis)

 

Mededelingen


Inspectie en begeleiding

Geplaatst op 25-02-2016

In opvolging van het decreet betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken van 01.12.1993 bepaalt de Erkende Instantie rooms-katholieke godsdienst de werking van de inspectie en de begeleiding r.-k. godsdienst.

Hetzelfde decreet regelt in art.8 §1 ook de bevoegdheid van de inspectie-begeleiding.

Contacteer ons


Carina Pichal

secretaris

03 543 97 00

03 544 98 49

info@dsko.be

Dirk Van Rossem

bisschoppelijk gedelegeerde onderwijs

03 543 97 00

03 544 98 49

dirk.vanrossem@dsko.be