Inspectie en begeleiding godsdienst

Vakantie


Kome de  tijd waarin niets dringend moet.
Geen haast. Geen plan.


Gewoonweg proeven van een weergaloze rust waarin je het gras kunt horen groeien.


Omzien naar wat je in jaren niet meer hebt gezien.
Naar een kever op een stengel en naar wat voorbij komt.
Of in goed gezelschap aanmeren op een terrasje,
vanwaar je onschuldig gewriemel van mensen kunt gadeslaan.


Momenten om met al je zintuigen te genieten van dat
onverstoorbaar hier en nergens anders moeten zijn,
zoals de koeien doen,
die traag de tijd herkauwen in de weelderige luwte van een boom.

(naar Kris Gelaude, Voor wie verstilling zoekt, Averbode 2012, p. 14)

 

 

Dankjewel voor het voorbije schooljaar.
Een deugddoende zomertijd gewenst!

 

 

 

 

  


Inspectie en begeleiding

Geplaatst op 25-02-2016

In opvolging van het decreet betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken van 01.12.1993 bepaalt de Erkende Instantie rooms-katholieke godsdienst de werking van de inspectie en de begeleiding r.-k. godsdienst.

Hetzelfde decreet regelt in art.8 §1 ook de bevoegdheid van de inspectie-begeleiding.

Contacteer ons


Carina Pichal

secretaris

03 543 97 00

info@dsko.be

Dirk Van Rossem

bisschoppelijk gedelegeerde onderwijs

03 543 97 00

dirk.vanrossem@dsko.be