Inspectie en begeleiding godsdienst

Gewoon en buitengewoon secundair onderwijs


Als inspecteurs-adviseurs en inspecteurs-adjutoren informeren, begeleiden en ondersteunen we godsdienstleerkrachten en vakgroepen godsdienst. Wij dragen geëngageerde leerkrachten voor en adviseren schooldirecties en inrichtende machten. Wij informeren en adviseren de Vlaamse en de kerkelijke overheid rond kwaliteitsnormen en leerplannen voor het godsdienstonderwijs. Wij controleren het studiepeil, de leermiddelen en de randvoorwaarden voor het vak.

Wij ondersteunen de website van Thomas, organiseren nascholingen en platformwerkingen, creëren evaluatie-instrumenten, minivorderingsplannen en communities.

We ondersteunen scholen in het zoeken naar geschikte godsdienstleerkrachten en we helpen godsdienstleerkrachten op weg bij het solliciteren. Leerkrachten zonder vereist diploma voor godsdienst helpen we zoeken naar een katholiek opleidingsinstituut. Vakgroepen helpen we op weg met een eigen vakinformatiedossier, met vragen en moeilijkheden rond vakdidactiek en met samenwerkingsprojecten rond interlevensbeschouwelijke competenties. Voor zelfstudie verwijzen we graag naar de godsdienstbibliotheek OBED en de bibliotheek van het TPC.

In het officieel onderwijs werken we samen met de inspecteurs-adviseurs van de andere levensbeschouwelijke vakken.


Registratie en mandaat(nummer)

Geplaatst op 21-10-2019

Alle godsdienstleerkrachten worden verzocht zich te registreren op www.rkg.vlaanderen. Na bevestiging van de registratie dient men op dezelfde website met de gekozen login-gegevens een mandaat(nummer) aan te vragen. Zodoende wordt de loopbaanfiche van elke godsdienstleerkracht gedigitaliseerd en digitaal bewaard.

Studiedag ASS en godsdienst

Geplaatst op 14-10-2019

Hier vindt u de PPT's van de studiedag rond ASS en godsdienst van 10/10/2019.

PowerPoints infosessies geactualiseerd leerplan s.o.

Geplaatst op 01-04-2019

HIer vindt u de PowerPoints van de infosessies over het geactualiseerde leerplan. 
Klik op de map 'secundair' en vervolgens op de PPT die u wil downloaden.

godsdienstleerkracht worden?

Geplaatst op 09-01-2018

Ben je leerkracht secundair onderwijs, maar vind je geen lesopdracht voor de vakken waarin je opgeleid bent? Heb je interesse in levensbeschouwelijke vragen en ben je vertrouwd met Bijbelverhalen? Waag gerust je kans om eens te proeven van een lesopdracht in het godsdienstonderwijs. Contacteer een inspecteur (zie onder) voor een kennismaking om te bespreken wat je mogelijkheden zijn om godsdienstleerkracht te worden.

Contacteer ons


Dirk Van Rossem

Bisschoppelijk Gedelegeerde

Hedwig Van Peteghem

Vicariaatsteam

Carina Pichal

Secretaris

03 543 97 00

carina.pichal@dsko.be

Luc Vinkx

inspecteur-adviseur in het OGO en in het katholieke net

0498 39 21 78

luc.vinkx@rkg.vlaanderen

Yoo Ree Elsemans

inspecteur-adjutor met begeleidingsopdracht in het katholieke net