Vicariaat voor onderwijs

Diocesane planificatie


De verschillende Diocesane Planificatie- en CoördinatieCommissies (de DPCC-BaO, de DPCC-SO) hebben de coördinatie en planificatie van de onderscheiden onderwijssectoren tot taak. Zij geven advies en nemen beslissingen inzake: oprichten, afschaffen en fusioneren van scholen, scholengemeenschappen en studierichtingen; inrichten van leerlingenvervoer;...

Ga voor beschikbare documenten naar de downloads pagina.
Bekijk de downloads voor de leerlingenaantallen, globale structuurplannen en statuut en samenstelling van de DPCC's

Contacteer ons