Inspectie en begeleiding godsdienst

   Zwaai de luiken van je strakke denkbeelden wijd open

   en laat een frisse wind naar binnen stromen - 40 dagen lang.

   Speur naar de wortels die je grond verharden.

   En hak ze uit - 40 dagen lang - tot je eenieder

   grootmoedig tegemoet kunt komen.

   Bedenk - 40 dagen lang - hoe onvoorspelbaar leven blijft verschijnen.

   En koester deze aarde tot in het kleinste dat ze voortbrengt.

                                                                    Oefen je - 40 dagen lang -

                                                                     in het besef hoezeer je de hoeder van je broeder bent.

                                                                     Duld niet dat iemand iets ontbeert.

                                                                     En word een mens van hoop die onvermoeibaar, onvoorwaardelijk

                                                                     - 40 dagen lang en elke dag opnieuw en opnieuw -

                                                                     een weg aanlegt naar opstanding.

                                                                                            (vrij naar Kris Gelaude)


Inspectie en begeleiding

Geplaatst op 25-02-2016

In opvolging van het decreet betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken van 01.12.1993 bepaalt de Erkende Instantie rooms-katholieke godsdienst de werking van de inspectie en de begeleiding r.-k. godsdienst.

Hetzelfde decreet regelt in art.8 §1 ook de bevoegdheid van de inspectie-begeleiding.

Contacteer ons


Dirk Van Rossem

Bisschoppelijk Gedelegeerde

Carina Pichal

Secretaris

03 543 97 00

carina.pichal@dsko.be