Inspectie en begeleiding godsdienst

 

 

 

 

 

 

Liefhebben begint met verwondering,
de wonderen van liefde om je heen leren zien:
het geduld en de tederheid
van ouders voor hun kinderen,
de warme zorg die mensen besteden
aan zieken en bejaarden,
het gebaar van de hand over het hart,
het vergeven en vergeten.

Liefhebben is wanhoop weigeren,
niet meehuilen met de wolven in het bos,
wél geloven in de toekomst van onze aarde,
wél blijven zeggen en zingen
dat liefde het fundament is voor een nieuwe wereld.

Liefhebben is ook: tevreden zijn met het kleine begin,
geloven in  het mosterdzaadje,
de druppel op de hete plaat.
Het is: beginnen daar waar je leeft,
breken en delen met wie vandaag je naaste is.

 

tekst: Kees Pannekoek, Het gaat om wat stroomt     /     beeld: morgenfoundation.org
 


Inspectie en begeleiding

Geplaatst op 25-02-2016

In opvolging van het decreet betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken van 01.12.1993 bepaalt de Erkende Instantie rooms-katholieke godsdienst de werking van de inspectie en de begeleiding r.-k. godsdienst.

Hetzelfde decreet regelt in art.8 §1 ook de bevoegdheid van de inspectie-begeleiding.

Contacteer ons


Dirk Van Rossem

Bisschoppelijk Gedelegeerde

Carina Pichal

Secretaris

03 543 97 00

carina.pichal@dsko.be